Paslaugos

Matavimai ir bandymai:

 • Apsaugos nuo elektros poveikio priemonių bandymo laboratorija;
 • Įžeminimo ir žaibosaugos įrenginių varžos matavimai;
 • Laidų ir kabelių 0,4-10kV izoliacijos varžų matavimai;
 • Apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
 • 0,4-10kV kabelių izoliacijos bandymai paaukštinta išlyginta ir LŽD įtampa;
 • 0,4-10kV šynų sekcijos su jungtuvais izoliacijos bandymai;
 • 0,4 kV tinklo analizė;
 • Kabelių ilgio matavimai reflektometru.

Projektavimas ir montavimas:

 • Vidaus ir lauko elektros instaliacija;
 • Patalpų ir teritorijos apšvietimo sistemos;
 • Žaibosauga ir apsauga nuo viršįtampių;
 • Įžeminimo įrenginiai;
 • Šildymo ir vėdinimo įrenginių automatikos sistemos;
 • Apsaugos ir gaisro signalizacijų sistemos.

Elektros įrenginių aptarnavimas:

 • 0,4-10kV elektros įrenginių techninę priežiūrą, aptarnavimas ir remontas;
 • Skiriame savo darbuotoją atsakingą už įmonės elektros ūkį;